Chủ xe có thể lựa chọn cơ sở sửa chữa chính hãng thuận tiện trong hệ thống 484 gara liên kết trên toàn quốc

PTI trực tiếp bảo lãnh thanh toán trong quá trình sửa chữa

Giám định tại chỗ theo yêu cầu của chủ xe

Mức phí tối ưu cạnh tranh trên thị trường

Top 3 nhà cung cấp dịch vụ bảo hiểm xe cơ giới trên thị trường

#

PTI thay mặt chủ xe thanh toán các khoản chi phí liên quan thuộc phạm vi bảo hiểm khi tổn thất xẩy ra, cụ thể

#

Phí bảo hiểm

+ Phí bảo hiểm cơ bản: căn cứ vào giá trị thực tế của xe tại thời điểm tham gia bảo hiểm.
+ Phí bảo hiểm bổ sung: phụ thuộc vào các hạng mục bổ sung mà người tham gia bảo hiểm mong muốn. 14 hạng mục bổ sung của bao hiểm ô tô toàn diện bao gồm: không trừ khấu hao, lựa chọn cơ sở sửa chữa chính hãng, Bảo hiểm thiệt hại động cơ do hiện tượng thủy, mất cắp bộ phận, Bảo hiểm tăng mức miễn thường, Bảo hiểm vật chất xe ô tô lưu hành tạm thời.......

Phí bảo hiểm = Số tiền bảo hiểm x Tỷ lệ phí Tỷ lệ phí = Tỷ lệ phí cơ bản + Tỉ lệ phí lựa chọn bổ sung (lựa chọn gara sửa chữa, bảo hiểm thủy kích, ...)

#

Khi phát sinh tai nạn, Quý khách vui lòng thông báo ngay cho PTI qua số tổng đài dịch vụ khách hàng 24/7: 1900 545475.

Hồ sơ bồi thường bao gồm các giấy tờ sau:

#

Câu hỏi thường gặp

Khi xảy ra sự cố tôi phải làm gì?

Xe tôi mới mua và muốn được vào chính hãng để sửa chữa? PTI có hỗ trợ?

Khi thay thế phụ tùng tôi có được thay mới?